Gezinsmigratiemaatregelen: ingangsdatum 1 oktober 2012

Discussie in 'Fortaleza' gestart door info@ajuda.nl, 20 jul 2012.

 1. info@ajuda.nl

  info@ajuda.nl New Member

  Lid geworden:
  28 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Nieuwsbericht | 18-07-2012

  De gezinsmigratiemaatregelen uit het regeer- en gedoogakkoord, die op 11 april 2012 zijn gepubliceerd in het Staatsblad, zullen ingaan op 1 oktober 2012. Het koninklijk besluit tot inwerkingtreding is op 18 juli 2012 gepubliceerd in het Staatsblad. Hieronder leest u wat dit betekent.

  De maatregelen
  Gezinshereniging en -vorming:

  Gezinshereniging en -vorming is alleen mogelijk als de partners getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ongehuwde partners kunnen geen
  aanvraag indienen voor gezinshereniging of -vorming. Een uitzondering hierop geldt voor partners die in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen (zie ‘tijdelijke trouwvergunning’).
  Referenten (verblijfgevers) die een verblijfsvergunning hebben kunnen alleen een partner naar Nederland halen, als zij ten minste 1 jaar in Nederland verblijven. Deze voorwaarde geldt niet voor referenten (verblijfgevers) die een reguliere verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd met een tijdelijk verblijfsdoel in de zin van het Besluit Inburgering.
  Het verblijfsdoel ‘verruimde gezinshereniging’ komt te vervallen.
  Overig:

  De termijn om in aanmerking te kunnen komen voor voortgezet verblijf wordt gewijzigd van 3 naar 5 jaar.
  De termijn waarna verplaatsing van het hoofdverblijf naar buiten Nederland wordt aangenomen wordt ingekort van 9 naar 6 maanden.
  Het is niet langer mogelijk om verblijf te vragen voor het verblijfsdoel ‘familiebezoek’.
  Wanneer

  De maatregelen zullen op 1 oktober 2012 ingaan. Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 oktober 2012 (ook verzoeken advies over de afgifte van een mvv) worden getoetst aan het huidige beleid. Hierbij gelden de nieuwe maatregelen nog niet. Op aanvragen die worden ingediend na 30 september 2012 zijn de nieuwe maatregelen wel van toepassing.

  Vreemdelingen die op dit moment in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een verblijfsdoel dat met ingang van 1 oktober 2012 komt te vervallen, behouden deze verblijfsvergunning en kunnen deze ook ná 1 oktober 2012 verlengen.

  De tijdelijke trouwvergunning
  Ongehuwde partners komen niet langer in aanmerking voor gezinshereniging of -vorming, tenzij zij op grond van de wetgeving in het land van herkomst van de vreemdeling niet kunnen trouwen. Als het niet mogelijk is om te trouwen in het land van herkomst dan is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel ‘het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap’. Deze vergunning is zes maanden geldig en is alleen bedoeld om hier in Nederland te trouwen. Als het huwelijk binnen zes maanden is voltrokken (of het partnerschap is binnen zes maanden geregistreerd), dan kan de vergunning worden gewijzigd in een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner.

  De tijdelijke trouwvergunning kan pas worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2012. Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat het niet mogelijk is om in het land van herkomst van de partner te trouwen. Het moet gaan om een wettelijke onmogelijkheid. Bijvoorbeeld als op grond van de wetgeving in het land van herkomst het niet mogelijk is om een huwelijk te sluiten tussen partners van het gelijke geslacht.

  Voor de tijdelijke trouwvergunning gelden verder de volgende voorwaarden:

  Beide partners zijn 21 jaar of ouder.
  De referent (verblijfgever) heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel en verblijft ten minste 1 jaar in Nederland.
  Beide partners moeten aantonen dat zij ongehuwd zijn.
  De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).
  De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt is geslaagd voor het basisexamen inburgering buitenland of heeft vrijstelling. Hij hoeft het examen niet af te leggen als hij geen mvv nodig heeft.
  De partner (vreemdeling) die naar Nederland komt vormt geen gevaar voor de openbare orde en is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose (als dit nodig is).
  De partner in Nederland (de referent) heeft voldoende en duurzaam inkomen.
  Trouwen bij de gemeente
  De partners die een tijdelijke trouwvergunning hebben gekregen en willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan in Nederland moeten dit binnen 6 maanden doen. Om het huwelijk te kunnen voltrekken of het partnerschap te registreren zal de gemeente vragen om documenten. Het kan veel tijd kosten om deze documenten te verzamelen, bijvoorbeeld omdat de vreemdeling deze moet meenemen vanuit het buitenland. Informeer daarom nog vóórdat de vreemdeling naar Nederland komt wat de gemeente nodig heeft en aan welke voorwaarden de documenten moeten voldoen.

  Kosten
  De kosten voor de mvv-aanvraag en de aanvraag vvr zonder mvv bedragen € 1.250.
  De kosten voor de aanvraag vvr na mvv bedragen € 300.

  De aanvraag voor de wijziging van de beperking naar verblijf bij echtgenoot is kosteloos, mits:

  het huwelijk is voltrokken vóór het verlopen van de geldigheidsduur van de tijdelijke trouwvergunning (dus binnen de termijn van 6 maanden) en
  de aanvraag voor wijziging van de beperking naar verblijf bij echtgenoot is ingediend voor het verlopen van de geldigheidsduur van de tijdelijke trouwvergunning.
   

Deel Deze Pagina