Juridische houdbaarheid perfilha��o en Braziliaanse geboorteakte in NL

Discussie in 'Brazilië' gestart door Harmen, 7 mrt 2015.

 1. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Het artikel waar het om gaat is artikel 1609 van de Codigo Civil:

  Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento e irrevogavel e sera feito:

  I - no registro do nascimento;

  II - por escritura publica ou escrito particular, a ser arquivado em
  cartorio;

  III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;

  IV - por manifestacao direta e expressa perante o juiz, ainda que o
  reconhecimento nao haja sido o objeto unico e principal do ato que o contem.

  Paragrafo unico. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser
  posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes.

  Hieruit blijkt misschien nog niet expliciet genoeg dat de geboorteakte dan ook tevens het juridische bewijs is van de erkenning. Daarvoor heeft onze advokaat een paragraaf uit een boek van kluwer overlegt, ik meen dat het deze is:

  http://www.wolterskluwer.nl/shop/module-burgerlijke-stand-en-landeninformatie/prod10299121.html

  Daarin moet voor Brazilie iets dergelijks vemeld staan over deze handelswijze bij de geboorteaangifte en de akte die daarvan wordt opgemaakt in relatie tot het onderwerp erkenning.
   
 2. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  In mijn uitgebreide gesprekken op het cartorio achteraf is mij 1 ding duidelijk geworden. Het begrip "perfilhacao" (erkenning) wordt in Brazilie alleen gebruikt in geval:
  1. Voor de geboorteaangifte
  2. Na de geboorteaangifte

  De "expert" op het cartorio vertelde mij dit. Als er een geboorteakte is waar alleen de MOEDER op vermeld staat, pas dan spreekt men hier van perfilhacao, de procedure om de vader alsnog (via een andere procedure als direct tijdens de geboorteaangifte) op het geboortecertificaat te krijgen.

  Als de vader de erkenning dus doet door zelf de geboorteaangifte te doen op het cartorio met de DNV in de hand, dan -spreekt- met niet van perfilhacao omdat er in die specifieke situatie dus nooit een andere situatie is geweest dan dat de vader het kind erkent heeft.

  De ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Den Haag kijkt echter in een zgn kennisdatabank en ziet dat Brazilie het rechtsfeit "erkenning" heeft. Vervolgens _denkt_ deze ambtenaar dan dat daar dus in Brazilie een _expliciet_ document of opmaak van moet zijn dat dat aantoont in geval van erkenning door de vader bij de geboorteaangifte. De werkwijze in Brazilie is echter dat dat precies het moment is dat dat niet nodig geacht wordt om op te hoeven maken.
   
 3. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Lindo, tot slot, wat de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag uiteindelijk zegt over de geboorteakte is dit:

  1. Je staat als vader vermeld op de geboorteakte
  2. Je kunt geen akte van erkenning overleggen (want deze woorden worden niet expliciet gebruikt in de geboorteakte).
  3. De Braziliaanse geboorteakte bevat dus een juridische onjuistheid en kan dus zelfs in Brazilie niets waard zijn.

  Vervelender kunnen we het niet maken, wel moeilijker. :)
   
 4. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Nog even een opmerking, want ik ben zelf geen jurist, want ik denk dat 1 dingniet helemaal juist is wat ik zeg.

  Erkenning is natuurlijk "reconhecimento" in het portugees. Perfiliacao in het nederlands betekend zoiets als "familierechtelijke betrekking" of "in familierechtelijke betrekking komen te staan".

  Wat ik probeer te zeggen is dat die expert op het cartorio mij duidelijk heeft gemaakt dat als je de procedure voor perfiliacao moet doorlopen (als is er dus sprake is van een geboorteakte waar alleen de moeder op staat), DAN is er sprake van de noodzaak van een erkenningsakte voor de vader.

  Als je als vader de aangifte doet op het cartorio met de DNV is een dergelijke expliciete erkenningsakte er niet omdat er nooit een geboorteakteis geweest met alleen de moeder er op en dus die procedure voor perfilhacao niet doorlopen hoeft te worden.

  Dus dat wat de ambtenaar van de burgelijke stand ziet als een juridische onjuistheid (vader op de geboorteakte zonder expliciete erkenningsakte) IS in Brazilie juist het bewijs dat de vader het kind erkent heeft.

  Zo nu moet het volgensmij helemaal goed zijn? Maar er zitten hier mensen op het forum die meer van braziliaans recht weten dan ik.

  Nog wel een vraag. Heb je deze inschrijving van die geboorteakte in Den Haag recentelijk geprobeerd te doen?
   
 5. lindo

  lindo New Member

  Lid geworden:
  16 feb 2016
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  @ Harmen

  Bedankt voor je vlotte reactie.

  Ik ben bang dat ik mijn zaak ook voor de rechter zal moeten brengen.
   
 6. lindo

  lindo New Member

  Lid geworden:
  16 feb 2016
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  als antwoord op je laatste vraag. Ja ik ben vorig week aan de balie in Den Haag geweest. dus vrij recent
   
 7. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Dat is jammer. Dan zul je een advocaat nodig hebben als je de inschrijving van de geboorteakte toch gedaan wil krijgen.

  Heeft de ABS (Ambternaar van de Burgerlijke Stand) ook medegedeeld op grond van welke wet hij de inschrijving geweigerd heeft? In mijn werd dat pas heel laat duidelijk. Maar op grond van de voor de ABS klaarblijkelijke juridische onwaarheid in het de geboorteakte, beroepte de ABS zich in mijn geval op Burgerlijk Wetboek artikel 1:18b lid 2:

  ---------------------------------------------

  Artikel 18b

  Lid 1 Voor de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de elektronische aangifte alsmede het opmaken en de opslag van een akte in elektronische vorm wordt een systeem van gegevensverwerking gebruikt dat:

  a. de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat stelt de juistheid van de identiteit van de aangever vast te stellen;

  b. de vertrouwelijkheid van de door de aangever verstrekte gegevens waarborgt;

  c. waarborgt dat elektronische akten als bedoeld in artikel 18, vierde lid, zodanig blijven opgeslagen dat de inhoud toegankelijk is voor toekomstig gebruik en een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akten gewaarborgd is;

  d. waarborgt dat een bericht, elektronisch afschrift of uittreksel volledig is en niet onbevoegdelijk is of kan worden gewijzigd.

  Lid 2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen over het in het eerste lid bepaalde nadere regels worden gesteld.

  ---------------------------------------------

  De ABS stelde dat de inschrijving van de akte met een (vermeende) "juridische onwaarheid" in strijdt zou zijn met de openbare orde.

  Artikel 10:101 lid 2 schept meer duidelijkeheid wanneer zulks in strijdt zou zijn met de nederlandse openbare orde:

  ---------------------------------------------

  Artikel 101

  Lid 2. De weigeringsgrond, bedoeld in artikel 100 lid 1, onderdeel c, van dit Boek doet zich met betrekking tot de erkenning in elk geval voor

  a. indien deze is verricht door een Nederlander die naar Nederlands recht niet bevoegd zou zijn het kind te erkennen;

  b. indien, wat de toestemming van de moeder of het kind betreft, niet is voldaan aan de vereisten van het recht dat ingevolge artikel 95 lid 3, van dit Boek toepasselijk is, of

  c. indien de akte kennelijk op een schijnhandeling betrekking heeft.

  ---------------------------------------------

  De rechter vond dit niet van toepassing in mijn geval en achte tevens dat genoeg aannemelijk was gemaakt dat de erkenning had plaatsgevonden door de vermelding hiervan in het geboorteregister in Brazilie, en dat de erkenning DUS NIET hoeft te blijken uit een afzonderlijke of hoofdzakelijk daartoe opgemaakte akte.

  Hiermee had volgens de rechter volgens BRAZILIAANS RECHT de erkenning plaatsgevonden en ging deze niet mee in de zorgen van de ABS dat de inschrijving in strijd zou zijn met de nederlandse openbare orde.
   
 8. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Nog vergeten te vermeldem dat bij artkel 101, hoort nog artikel 100 lid 1c vermeldt te worden:

  ---------------------------------------------

  Artikel 100

  Lid 1. Een buitenslands tot stand gekomen onherroepelijke rechterlijke beslissing waarbij familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming zijn vastgesteld of gewijzigd, wordt in Nederland van rechtswege erkend, tenzij:

  a. er voor de rechtsmacht van de rechter kennelijk onvoldoende aanknoping bestond met de rechtssfeer van diens land;

  b. aan die beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan, of

  c. de erkenning van die beslissing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.

  2. De erkenning van de beslissing kan, ook wanneer daarbij een Nederlander betrokken is, niet wegens onverenigbaarheid met de openbare orde worden geweigerd op de enkele grond dat daarop een ander recht is toegepast dan uit deze titel zou zijn gevolgd.

  3. De beslissing is niet vatbaar voor erkenning indien zij onverenigbaar is met een onherroepelijk geworden beslissing van de Nederlandse rechter inzake de vaststelling of wijziging van dezelfde familierechtelijke betrekkingen.

  4. De voorgaande leden laten de toepassing van de in artikel 98lid 1 van dit Boek bedoelde overeenkomst onverlet.

  ---------------------------------------------
   
 9. lindo

  lindo New Member

  Lid geworden:
  16 feb 2016
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Harmen nogmaals hartelijk dank voor deze info en is het misschien mogelijk mij de naam en telefoonnr. van de advocaat te geven?
  Misschien wel handig omdat hij al met hetzelfde bijltje heeft gehakt.

  bij voorbaat mijn dank

   
 10. Harmen

  Harmen New Member

  Lid geworden:
  31 okt 2008
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Lindo, wat is je email? Dan stuur ik je even een PM voor verdere info.
   
 11. lindo

  lindo New Member

  Lid geworden:
  16 feb 2016
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Mijn email is : michaelindo_38@live.nl

  hartelijk dank
   
 12. lindo

  lindo New Member

  Lid geworden:
  16 feb 2016
  Berichten:
  0
  Leuk Bevonden:
  0
  Mijn email is : michaelindo_38@live.nl

  hartelijk dank
   
 13. Ze_Ramalho

  Ze_Ramalho New Member

  Lid geworden:
  30 aug 2016
  Berichten:
  1
  Leuk Bevonden:
  0
  Harmen, ik heb je posts met interesse gelezen. Je hebt e.e.a. goed uitgezocht en heel helder verwoord. Dank daarvoor. Voor jezelf nog wel één tip: voor iemand die blijkbaar best intelligent en vasthoudend is, is het bijzonder jammer dat je geen idee hebt van het correcte gebruik van -d, -t, of -dt aan het eind van een woord; je doet maar wat. Omdat je verder bijna geen fouten maakt in je geschreven Nederlands, en je ook, zoals ik zei, helder schrijft, valt dit des te meer op. De regels hieromtrent zijn niet moeilijk. Je kunt ze in een half uur onder de knie hebben. Ze zijn in ieder geval veel makkelijker dan de materie rond de geldigheid in Nederland van de Braziliaanse (impliciete) erkenning van kinderen geboren buiten een huwelijk. Ik raad je aan hier eens wat tijd aan te besteden; het zal je carrière zeer ten goede komen.
   

Deel Deze Pagina